• 00:00
  Paranormalno stanje
 • 00:30
  Paranormalno stanje
 • 01:00
  Moj poremećeni bivši partner
 • 02:00
  Moja priča o duhovima
 • 03:00
  Moja ukleta kuća
 • 04:00
  Paranormalno stanje
 • 04:30
  Paranormalno stanje
 • 05:00
  Kriminalističke priče
 • 06:00
  Witness
 • 07:00
  Fred Dinenage istražuje slavne zločine
 • 08:00
  Lovci na umorstva
 • 09:00
  Motivi ubojica
 • 09:30
  Motivi ubojica
 • 10:00
  Motivi ubojica
 • 10:30
  Motivi ubojica
 • 11:00
  Motivi ubojica
 • 11:30
  Motivi ubojica
 • 12:00
  Motivi ubojica
 • 12:30
  Motivi ubojica
 • 13:00
  Witness
 • 14:00
  Fred Dinenage istražuje slavne zločine
 • 15:00
  Lovci na umorstva
 • 16:00
  Gary Martin Kemp predstavljaju britanske bande
 • 17:00
  Motivi ubojica
 • 17:30
  Motivi ubojica
 • 18:00
  Prvih 48 sati
 • 19:00
  Fred Dinenage istražuje slavne zločine
 • 20:00
  Witness
 • 21:00
  Lovci na umorstva
 • 22:00
  Motivi ubojica
 • 22:30
  Motivi ubojica
 • 23:00
  Prvih 48 sati
04:30

Paranormalno stanje

Umirovljenica Carol Ann svaku noć bdije i snima glasove mrtvih. Jesu li to obične snimke ili zapravo otvara vrata mračnim silama koje jedva čekaju da prijeđu na ovu stranu? Ekipa pomaže Carol Ann da obuzda svoju opsjednutost i zatvori prolaz mrtvima.