• 00:16
  Potera istorije
 • 00:21
  Helsinki, Finska: Kratak program, parovi
 • 01:27
  Kina Open, Peking: 3. dan
 • 03:00
  Tri dana kroz De Pan, Belgija: 2. etapa
 • 04:00
  Kina Open, Peking: 3. dan
 • 05:00
  Helsinki, Finska: Kratak program, parovi
 • 06:00
  Tri dana kroz De Pan, Belgija: 2. etapa
 • 07:00
  Helsinki, Finska: Kratak program (ž)
 • 08:30
  Direktorska loža
 • 09:00
  Nemačka - Portugalija
 • 10:00
  Tri dana kroz De Pan, Belgija: 2. etapa
 • 10:30
  Tri dana kroz De Pan, Belgija: 3. etapa
 • 12:30
  Helsinki, Finska: Kratak program, parovi
 • 13:45
  Tri dana kroz De Pan, Belgija: 3. etapa
 • 15:00
  Tri dana kroz De Pan, Belgija: 3. etapa
 • 18:00
  Helsinki, Finska: Slobodan program, parovi
 • 21:10
  Vesti
 • 21:15
  Kina Open, Peking: 4. dan
 • 22:55
  Vesti
 • 23:00
  Azorska ostrva: 1. dan
 • 23:30
  Tri dana kroz De Pan, Belgija: 3. etapa
04:00

Kina Open, Peking: 3. dan

Snuker je sport koji se igra između dva igrača koji pomoću štapova i bele kugle pokušavaju skupiti što veći broj bodova. Bodovi se skupljaju tako da svaka ubačena crvena kugla nosi jedan bod dok svaka šarena kugla nosi između dva i sedam bodova. Dok na stolu ima crvenih kugli šarene kugle se nakon što su ubačene vraćaju na svoju početnu poziciju. Pobednik je onaj igrač koji je skupio veći broj bodova kada na stolu više nema kugli. Televizijskim praćenjem poslednjih godina snuker je prestao biti samo britanski sport i danas ima zaljubljenike po celom svetu.