• 00:00
  V.O.A.
 • 00:30
  Muzičko veče - Rebeca Sting
 • 01:30
  BH muzička revolucija
 • 02:30
  Skrivena kamera
 • 03:00
  Dame pjevaju
 • 04:00
  Tunel kojeg nema
 • 04:30
  Skrivena kamera
 • 05:00
  Najbolji mjuzikli
 • 06:00
  Kraljeva brda
 • 07:00
  Susan Boyle Piano guys
 • 08:00
  Kraljeva brda
 • 08:30
  Skrivena kamera
 • 09:00
  Vjestnik 7u7
 • 09:30
  Top Shop
 • 10:00
  V.O.A.
 • 10:30
  Vuelve Temprano
 • 11:30
  Bandolera
 • 12:30
  Top Shop
 • 12:45
  The Closer
 • 13:45
  Skrivena kamera
 • 14:00
  Muzički program
 • 15:00
  Top Shop
 • 15:15
  Face iz arhiva
 • 16:00
  Zabranjeno Pušenje
 • 17:00
  Lončani Sudar
 • 17:45
  Bandolera
 • 18:45
  Face to Face
 • 19:15
  Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem
 • 20:00
  Britva
 • 20:30
  Pandur
 • 21:00
  'Alo 'Alo
 • 21:30
  Zlatni hitovi
 • 22:00
  Face iz arhiva
 • 23:00
  Bandolera
00:00

V.O.A.

Polusatna TV emisija Glasa Amerike reemitujemo svakog radnog dana. Uz vijesti dana, gledaoci mogu vidjeti i čuti intervjue sa poznatim ličnostima, izvještaje, analize i reportaže o ekonomskim, društvenim, naučnim i kulturnim zbivanjima SAD, regionu i šire.