• 00:08
  Kefalica
 • 00:25
  Dip Dap
 • 00:29
  Molang
 • 00:40
  Pepa prase
 • 00:51
  Teletabisi
 • 01:03
  Mašine Strašne Priče
 • 01:10
  Maša i medved
 • 01:24
  Patrolne Šape
 • 01:52
  Frenina stopala
 • 02:16
  Odbods
 • 02:32
  Muk
 • 02:44
  Džulijus Junior
 • 03:07
  Turbo
 • 03:30
  Patrolne Šape
 • 03:54
  Mašine Strašne Priče
 • 04:00
  Maša i medved
 • 04:15
  Pepa prase
 • 04:26
  Kefalica
 • 04:43
  Frenina stopala
 • 05:04
  Zdravo Dete
 • 05:14
  Super Krila
 • 05:27
  Vrtirepi
 • 05:38
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 06:00
  Patrolne Šape
 • 06:24
  Turbo
 • 06:50
  Zdravo Dete
 • 07:00
  Dip Dap
 • 07:04
  Super Krila
 • 07:16
  Vrtirepi
 • 07:30
  Kefalica
 • 07:46
  Molang
 • 08:00
  Pepa prase
 • 08:15
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 08:45
  Mašine Strašne Priče
 • 08:51
  Maša i medved
 • 09:08
  Džulijus Junior
 • 09:32
  Molang
 • 09:40
  Super Krila
 • 09:52
  Vrtirepi
 • 10:07
  Odbods
 • 10:23
  Muk
 • 10:37
  Turbo
 • 11:03
  Frenina stopala
 • 11:28
  Patrolne Šape
 • 11:54
  Mašine Strašne Priče
 • 12:00
  Maša i medved
 • 12:17
  Pepa prase
 • 12:31
  Kefalica
 • 12:51
  Molang
 • 12:55
  Super Krila
 • 13:07
  Vrtirepi
 • 13:23
  Zdravo Dete
 • 13:35
  Odbods
 • 13:51
  Muk
 • 14:03
  Turbo
 • 14:28
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 14:52
  Frenina stopala
 • 15:18
  Zdravo Dete
 • 15:30
  Džulijus Junior
 • 15:56
  Kefalica
 • 16:11
  Molang
 • 16:26
  Pepa prase
 • 16:40
  Teletabisi
 • 17:00
  Mašine Strašne Priče
 • 17:07
  Maša i medved
 • 17:25
  Patrolne Šape
 • 17:55
  Turbo
 • 18:20
  Super Krila
 • 18:33
  Vrtirepi
 • 18:45
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 19:11
  Odbods
 • 19:26
  Muk
 • 19:41
  Kefalica
 • 20:00
  Mašine Strašne Priče
 • 20:07
  Maša i medved
 • 20:25
  Pepa prase
 • 20:35
  Molang
 • 20:40
  Patrolne Šape
 • 21:10
  Frenina stopala
 • 21:36
  Zdravo Dete
 • 21:50
  Odbods
 • 22:05
  Muk
 • 22:20
  Dip Dap
 • 22:25
  Teletabisi
 • 22:41
  Super Krila
 • 22:54
  Vrtirepi
 • 23:07
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 23:32
  Zdravo Dete
 • 23:45
  Džulijus Junior
00:08

Kefalica

U emisiji Kefalica možete videti kako se na sasvim obična pitanja mogu dati neobični odgovori, naročito kad su upućena deci. U popularnoj emisiji Tanje Aleksić, dečaci i devojčice pretškolskog uzrasta pričaju o tome šta je politika, ljubav, štrajk i druge obične teme, koje deca shvataju na svoj način.