• 00:09
  Kefalica
 • 00:24
  Dip Dap
 • 00:27
  Molang
 • 00:38
  Pepa prase
 • 00:49
  Teletabisi
 • 01:04
  Mašine Strašne Priče
 • 01:10
  Maša i medved
 • 01:24
  Patrolne Šape
 • 01:50
  Frenina stopala
 • 02:15
  Odbods
 • 02:30
  Muk
 • 02:42
  Džulijus Junior
 • 03:06
  Turbo
 • 03:29
  Patrolne Šape
 • 03:52
  Mašine Strašne Priče
 • 03:59
  Maša i medved
 • 04:13
  Pepa prase
 • 04:24
  Kefalica
 • 04:40
  Frenina stopala
 • 05:04
  Zdravo Dete
 • 05:14
  Super Krila
 • 05:27
  Vrtirepi
 • 05:38
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 06:00
  Patrolne Šape
 • 06:24
  TURBO
 • 06:47
  Super Krila
 • 06:59
  Vrtirepi
 • 07:11
  Dip Dap
 • 07:16
  Kefalica
 • 07:25
  Zdravo Dete
 • 07:40
  Molang
 • 07:51
  Pepa prase
 • 08:02
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 08:26
  Mašine strašne priče
 • 08:33
  Maša i medved
 • 08:50
  Džulijus Junior
 • 09:13
  Molang
 • 09:20
  Super Krila
 • 09:33
  Vrtirepi
 • 09:47
  Odbods
 • 10:03
  Muk
 • 10:18
  TURBO
 • 10:43
  Frenina stopala
 • 11:07
  Patrolne Šape
 • 11:33
  Mašine strašne priče
 • 11:39
  Maša i medved
 • 11:56
  Pepa prase
 • 12:10
  Kefalica
 • 12:20
  Zdravo Dete
 • 12:30
  Molang
 • 12:37
  Super Krila
 • 12:50
  Vrtirepi
 • 13:04
  Odbods
 • 13:19
  Muk
 • 13:32
  Teletabisi
 • 13:47
  TURBO
 • 14:13
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 14:36
  Frenina stopala
 • 15:00
  Dip Dap
 • 15:06
  Džulijus Junior
 • 15:32
  Kefalica
 • 15:40
  Zdravo Dete
 • 15:51
  Molang
 • 16:05
  Pepa prase
 • 16:20
  Teletabisi
 • 16:35
  Mašine strašne priče
 • 16:42
  Maša i medved
 • 17:00
  Patrolne Šape
 • 17:30
  TURBO
 • 18:00
  Super Krila
 • 18:12
  Vrtirepi
 • 18:26
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 18:50
  Odbods
 • 19:07
  Muk
 • 19:20
  Kefalica
 • 19:30
  Zdravo Dete
 • 19:45
  Mašine strašne priče
 • 19:51
  Maša i medved
 • 20:10
  Pepa prase
 • 20:20
  Molang
 • 20:24
  Patrolne Šape
 • 20:55
  Frenina stopala
 • 21:20
  Odbods
 • 21:36
  Muk
 • 21:50
  Dip Dap
 • 21:57
  Teletabisi
 • 22:11
  Super Krila
 • 22:24
  Vrtirepi
 • 22:37
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 23:00
  TURBO
 • 23:26
  Džulijus Junior
 • 23:49
  Kefalica
 • 23:53
  Dip Dap
00:09

Kefalica

U emisiji Kefalica možete videti kako se na sasvim obična pitanja mogu dati neobični odgovori, naročito kad su upućena deci. U popularnoj emisiji Tanje Aleksić, dečaci i devojčice pretškolskog uzrasta pričaju o tome šta je politika, ljubav, štrajk i druge obične teme, koje deca shvataju na svoj način.