• 00:08
  Kefalica
 • 00:24
  Dip Dap
 • 00:27
  Molang
 • 00:40
  Pepa prase
 • 00:51
  Teletabisi
 • 01:04
  Mašine strašne priće
 • 01:10
  Maša i medved
 • 01:25
  Patrolne Šape
 • 01:50
  Frenina stopala
 • 02:15
  Odbods
 • 02:31
  Muk
 • 02:42
  Džulijus Junior
 • 03:06
  Dvorištvance
 • 03:30
  Patrolne Šape
 • 03:54
  Mašine strašne priće
 • 04:00
  Maša i medved
 • 04:15
  Pepa prase
 • 04:26
  Kefalica
 • 04:41
  Frenina stopala
 • 05:04
  Zdravo Dete
 • 05:14
  Super Krila
 • 05:27
  Vrtirepi
 • 05:39
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 06:00
  Patrolne Šape
 • 06:24
  Odbods
 • 06:39
  Muk
 • 06:54
  Zdravo Dete
 • 07:05
  Dip Dap
 • 07:08
  Super Krila
 • 07:21
  Vrtirepi
 • 07:35
  Kefalica
 • 07:51
  Molang
 • 08:05
  Pepa prase
 • 08:15
  Dip Dap
 • 08:25
  Teletabisi
 • 08:45
  Maša i medved
 • 08:51
  Maša i medved
 • 09:08
  Džulijus Junior
 • 09:31
  Molang
 • 09:39
  Super Krila
 • 09:51
  Vrtirepi
 • 10:06
  Odbods
 • 10:22
  Muk
 • 10:36
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 11:00
  Frenina stopala
 • 11:25
  Patrolne Šape
 • 11:51
  Maša i medved
 • 11:53
  Mašine strašne priče
 • 12:16
  Pepa prase
 • 12:30
  Kefalica
 • 12:51
  Molang
 • 12:55
  Super Krila
 • 13:08
  Vrtirepi
 • 13:22
  Zdravo Dete
 • 13:35
  Odbods
 • 13:50
  Muk
 • 14:02
  Dvorištvance
 • 14:27
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 14:52
  Frenina stopala
 • 15:17
  Zdravo Dete
 • 15:30
  Džulijus Junior
 • 15:55
  Kefalica
 • 16:11
  Molang
 • 16:26
  Pepa prase
 • 16:40
  Teletabisi
 • 17:00
  Mašine strašne priče
 • 17:06
  Maša i medved
 • 17:26
  Patrolne Šape
 • 17:55
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 18:20
  Super Krila
 • 18:33
  Vrtirepi
 • 18:45
  Džulijus Junior
 • 19:11
  Odbods
 • 19:26
  Muk
 • 19:42
  Kefalica
 • 20:01
  Mašine strašne priče
 • 20:08
  Maša i medved
 • 20:25
  Pepa prase
 • 20:36
  Molang
 • 20:42
  Patrolne Šape
 • 21:10
  Frenina stopala
 • 21:35
  Zdravo Dete
 • 21:50
  Odbods
 • 22:06
  Muk
 • 22:22
  Dip Dap
 • 22:25
  Teletabisi
 • 22:41
  Super Krila
 • 22:54
  Vrtirepi
 • 23:06
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 23:30
  Zdravo Dete
 • 23:45
  Džulijus Junior
00:08

Kefalica

U emisiji Kefalica možete videti kako se na sasvim obična pitanja mogu dati neobični odgovori, naročito kad su upućena deci. U popularnoj emisiji Tanje Aleksić, dečaci i devojčice pretškolskog uzrasta pričaju o tome šta je politika, ljubav, štrajk i druge obične teme, koje deca shvataju na svoj način.