• 00:10
  Kefalica
 • 00:27
  Dip Dap
 • 00:30
  Molang
 • 00:41
  Pepa prase
 • 00:52
  Teletabisi
 • 01:05
  Mašine Strašne Priče
 • 01:11
  Maša i medved
 • 01:26
  Patrolne Šape
 • 01:50
  Frenina stopala
 • 02:15
  Odbods
 • 02:31
  Muk
 • 02:43
  Džulijus Junior
 • 03:06
  Dvorištvance
 • 03:28
  Patrolne Šape
 • 03:52
  Mašine Strašne Priče
 • 03:58
  Maša i medved
 • 04:14
  Pepa prase
 • 04:24
  Kefalica
 • 04:42
  Frenina stopala
 • 05:04
  Zdravo Dete
 • 05:15
  Super Krila
 • 05:27
  Vrtirepi
 • 05:38
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 06:00
  Patrolne Šape
 • 06:24
  Odbods
 • 06:39
  Muk
 • 06:53
  Zdravo Dete
 • 07:03
  Dip Dap
 • 07:07
  Super Krila
 • 07:20
  Vrtirepi
 • 07:34
  Kefalica
 • 07:50
  Molang
 • 08:04
  Pepa prase
 • 08:15
  Dip Dap
 • 08:25
  Teletabisi
 • 08:45
  Mašine Strašne Priče
 • 08:51
  Maša i medved
 • 09:09
  Džulijus Junior
 • 09:33
  Molang
 • 09:40
  Super Krila
 • 09:53
  Vrtirepi
 • 10:07
  Odbods
 • 10:23
  Muk
 • 10:38
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 11:04
  Frenina stopala
 • 11:30
  Patrolne Šape
 • 11:57
  Mašine Strašne Priče
 • 12:04
  Maša i medved
 • 12:21
  Pepa prase
 • 12:35
  Kefalica
 • 12:53
  Molang
 • 12:57
  Super Krila
 • 13:10
  Vrtirepi
 • 13:24
  Zdravo Dete
 • 13:39
  Odbods
 • 13:54
  Muk
 • 14:06
  Dvorištvance
 • 14:31
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 14:55
  Frenina stopala
 • 15:20
  Zdravo Dete
 • 15:34
  Džulijus Junior
 • 15:59
  Kefalica
 • 16:14
  Molang
 • 16:28
  Pepa prase
 • 16:40
  Teletabisi
 • 17:00
  Mašine Strašne Priče
 • 17:06
  Maša i medved
 • 17:25
  Patrolne Šape
 • 17:55
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 18:22
  Super Krila
 • 18:34
  Vrtirepi
 • 18:46
  Džulijus Junior
 • 19:13
  Odbods
 • 19:28
  Muk
 • 19:44
  Kefalica
 • 20:04
  Mašine Strašne Priče
 • 20:10
  Maša i medved
 • 20:28
  Pepa prase
 • 20:39
  Molang
 • 20:43
  Patrolne Šape
 • 21:10
  Frenina stopala
 • 21:36
  Zdravo Dete
 • 21:50
  Odbods
 • 22:06
  Muk
 • 22:20
  Dip Dap
 • 22:26
  Teletabisi
 • 22:40
  Super Krila
 • 22:53
  Vrtirepi
 • 23:07
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 23:30
  Zdravo Dete
 • 23:45
  Džulijus Junior
00:10

Kefalica

U emisiji Kefalica možete videti kako se na sasvim obična pitanja mogu dati neobični odgovori, naročito kad su upućena deci. U popularnoj emisiji Tanje Aleksić, dečaci i devojčice pretškolskog uzrasta pričaju o tome šta je politika, ljubav, štrajk i druge obične teme, koje deca shvataju na svoj način.