Kako da podesim računar za wireless pristup Windows XP?


 Pristup dostupnim WiFi mrežama preko računara koji ima Windows XP operativni sistem se vrši na sljedeći način: 

  1. Otvori Start meni 
  2. Desni klik mišem na opciju My Network Places > Properties
  3. Desni klik Wireless Networ Connection > View Available Wireless Networks
  4. Sa spiska dostupnih wireless mreža izaberi mrežu koju si kreirao na ruteru. U polje Network key unesi lozinku i potvrdi je u polju Confirm network key i potom na Connect
  5. Uspješno si povezan na svoju WiFi mrežu! 

Podijeli:
Da li vam je odgovor bio koristan?

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI