Kako da povežem Cisco EPC 3208 modem?


  Cisco EPC 3208 je modem za internet i IP telefoniju visoke propusne moći, bez WiFi antene ili mogućnosti rutovanja saobraćaja bez dodatnog rutera. Modem je stabilne i kompaktne konstrukcije, kvalitetni uređaj koji omogućava dvije telefonske linije i maksimalni protok interneta.

Lampice na Cisco EPC 3208

 1. POWER: napajanje modema, svijetli konstantno
 2. DS (downstream): modem dobija informacije sa mreže, treperi kada modem ostvaruje internet protok
 3. US (upstream): modem šalje informacije ka mreži, treperi kada modem ostvaruje internet protok
 4. ONLINE: modem je registrovan na mreži i operativan, treperi kada je modem u procesu registracije
 5. LINK: svijetli zeleno kada je UTP kabl povezan na LAN port modema i kada uređaj vezan za drugi kraj kabla (računar ili ruter) ispravno komunicira sa modemom
 6. TEL1: svijetli kada postoji prva telefonska linija, u toku razgovora treperi, TEL2: svijetli kada postoji druga telefonska linija, u toku razgovora treperi

Zadnja strana Cisco EPC 3208

 1. ON/OFF prekidač – Služi za uključivanje/isključivanje modema bez vađenja strujnog kabla.
 2. TELEPHONE 1 i 2 – Dva RJ-11 porta služe za povezivanje telefona i fax mašina na internet ili telefonsku mrežu.
 3. ETHERNET port – Omogućava povezivanje računara na internet mrežu.
 4. RESET – Pritiskom na reset taster restartuje se modem.
 5. POWER – Služi za povezivanje AC adaptera i modema.
 6. CABLE – priključak za koaksijalni kabl
Podijeli:
Da li vam je odgovor bio koristan?

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI