Kako da povežem Cisco EPC3928 modem i telefon?


Lampice na Cisco EPC3928


1. POWER: napajanje modema, svijetli konstantno
2. DS (downstream): modem dobija informacije sa mreže, treperi kada modem ostvaruje internet protok
3. US (upstream): modem šalje informacije ka mreži, treperi kada modem ostvaruje internet protok
4. ONLINE: modem je registrovan na mreži i operativan, treperi kada je modem u procesu registracije
5. ETHERNET: portovi numerisani 1, 2, 3, 4 svijetle kada su priključeni UTP kablovi koji sprovode internet signal do računara ili druge mrežne opreme
6. USB: ne svijetli 
7. i 8. WIRELESS ON/OFF i SETUP: Wireless ON/OFF lampica predstavlja aktivnost WiFi, dok Setup lampica predstavlja povezanost preko WPS (WiFi Protected Setup) sistema. Wireless ON/OFF svijetli kada je neki od uređaja povezan na WiFi, a treperi kada je uređaj u procesu konektovanja na WiFi modema
9. TEL1: svijetli kada postoji prva telefonska linija, u toku razgovora treperi
10. TEL2: svijetli kada postoji druga telefonska linija, u toku razgovora treperi

Lampice na Cisco EPC3928


1. POWER: napajanje modema, svijetli konstantno
2. DS (downstream): modem dobija informacije sa mreže, treperi kada modem ostvaruje internet protok
3. US (upstream): modem šalje informacije ka mreži, treperi kada modem ostvaruje internet protok
4. ONLINE: modem je registrovan na mreži i operativan, treperi kada je modem u procesu registracije
5. ETHERNET: portovi numerisani 1, 2, 3, 4 svijetle kada su priključeni UTP kablovi koji sprovode internet signal do računara ili druge mrežne opreme
6. USB: ne svijetli 
7. i 8. WIRELESS ON/OFF i SETUP: Wireless ON/OFF lampica predstavlja aktivnost WiFi, dok Setup lampica predstavlja povezanost preko WPS (WiFi Protected Setup) sistema. Wireless ON/OFF svijetli kada je neki od uređaja povezan na WiFi, a treperi kada je uređaj u procesu konektovanja na WiFi modema
9. TEL1: svijetli kada postoji prva telefonska linija, u toku razgovora treperi
10. TEL2: svijetli kada postoji druga telefonska linija, u toku razgovora treperi

*Početna podešavanja resetuju tvoju WiFi mrežu na fabrički naziv i lozinku. Svi Cisco 3928 Home Gateway modemi su inicijalno podešeni da kao naziv WiFi mreže koriste posljednjih 6 karaktera CM MAC adrese modema, a za lozinku koriste serijski broj modema (oba podatka su dostupna na naljepnici, na poleđini modema).

Podijeli:
Da li vam je odgovor bio koristan?

Koristi Telemach fiksni na svom mobilnom

Više o UNIFON