Kako da podesim e-mail? Windows Live Mail


 Podešavanje Windows Live Mail-a se vrši na sljedeći način:

1. Nakon startovanja Windows Live Mail klijenta odaberi opciju Accounts
2. Na opciji Email popuni podatke: e-mail adresu, lozinku, ime i prezime, a zatim klikni na Next
3. U sljedećem prozoru, u polju Server Type odaberi tip naloga POP3 ili IMAP i unesi adrese servera zajedno sa brojem porta kao na slici ispod. Potom klikni na Next

  • Podešavanje za polje port za dolazni server (POP3 ili IMAP):
  • POP3 – 110
  • IMAP – 143
  • Podešavanje za polje port za odlazni server (SMTP):
  • SMTP – 587

NAPOMENA: SSL nije podržan

4. Nakon klika na Next dobićeš obavještenje da je tvoj e-mail nalog uspješno podešen, klikni na Finish

Podijeli:
Da li vam je odgovor bio koristan?

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI