Provjeri internet konekciju na modemu EPC2203


Lampice na modemu

1. POWER

 • Lampica svijetli kada modem dobija napajanje
 • Lampica ne svijetli kada modem ne dobija napajanje. Provjeri da li je strujni kabl u modemu ili strujnu utičnicu

2. DS (downstream)

 • Lampica svijetli kada modem dobija informacije sa mreže 
 • Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok

3. US (upstream):

 • Lampica svijetli kada modem šalje informacije ka mreži
 • Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok

4. ONLINE

 • Lampica svijetli kada je modem na mreži i u operativnom stanju. 
 • Lampica treperi kada se modem restartuje ili ne može da se konektuje. U tom slučaju, isključi modem iz struje, pažljivo odvrni i zavrni koaksijalni kabl u modem. Zatim, uključi modem u struju i sačekaj minut da vidiš da li će se modem povezati na mrežu 
 • Lampica ne svijetli ili treperi kada modem nije na mreži

5. LINK

 • Lampica svijetli kada je detektovana aktivna konekcija sa uređajem (računar ili ruter) koji je za modem vezan UTP kablom (ETHERNET port). 
 • Lampica treperi kada uređaj povezan za modem komunicira. 
 • Lampica ne svijetli - provjeri da li je UTP kabl na mjestu između modema i računara/rutera. Ako je povezan, pokušaj sa zamjenom kabla. Ako lampica i dalje ne svijetli, kreni dalje u provjeru mrežne kartice na računaru

6. TEL1

 • Lampica svijetli kada postoji prva telefonska linija
 • Lampica treperi u toku razgovora

7. TEL2 * je rezervisan za drugu telefonsku liniju i ne služi za povezivanje drugog telefonskog aparata ako imaš jednu liniju

 • Lampica svijetli kada postoji druga telefonska linija
 • Lampica treperi u toku razgovora TEL2 

Podijeli:
Da li vam je odgovor bio koristan?

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI