Step 4

Na iOS uređajima potrebno je u Wi-Fi podešavanjima telefona odabrati mrežu ispod koje piše UNIFI Travel prilikom prvog povezivanja na UNIFI Travel lokaciju.

Loading...