B2B CV landing ban 6

Pređi na E-račun i plaćaj od kuće

U cilju bolje, I efikasnije saradnje, pozivamo vas da koristite prednosti naše usluge E-račun. E-račun predstavlja elektronsku formu računa za usluge Telemach Biznisa, koji bismo vam dostavljali redovno na mail.Prednosti E-računa:

Prijavu za e-račun možete da uradite slanjem zahtjeva na e-mail biznisprodaja@telemach.co.ba

white-background dark-color-text btn-color-black btn-bordered-style banner-shadow img-text-reverse
Loading...