• 05:00
  Milo Murphy's Law
 • 05:25
  Disney11
 • 05:50
  Mech-X4
 • 06:15
  Right Now Kapow
 • 06:40
  Gravity Falls
 • 07:05
  Marvel's Rocket And Groot
 • 07:10
  K.C. Undercover
 • 07:35
  Milo Murphy's Law
 • 08:00
  Supa Strikas
 • 08:25
  Supa Strikas
 • 08:50
  Star vs. The Forces of Evil
 • 09:15
  Marvel's Rocket And Groot
 • 09:20
  Kickin' It
 • 09:45
  Kickin' It
 • 10:10
  Future-Worm!
 • 10:35
  Lab Rats
 • 11:00
  Lab Rats
 • 11:30
  Atomic Puppet
 • 11:55
  K.C. Undercover
 • 12:20
  Suite Life on Deck
 • 12:45
  Suite Life on Deck
 • 13:10
  Disney Mickey Mouse
 • 13:15
  Suite Life on Deck
 • 13:40
  Suite Life on Deck
 • 14:05
  Monsters, Inc.
 • 15:35
  Star vs. The Forces of Evil
 • 15:50
  Disney11
 • 16:15
  Mech X4: Let's End This!
 • 17:05
  Disney Mickey Mouse
 • 17:10
  Gravity Falls
 • 17:35
  Lab Rats
 • 18:00
  Supa Strikas
 • 18:25
  Milo Murphy's Law
 • 18:50
  Marvel's Rocket And Groot
 • 18:55
  K.C. Undercover
 • 19:20
  Mech-X4
 • 19:45
  Disney11
 • 20:10
  Walk the Prank
 • 20:35
  Marvel's Rocket And Groot
 • 20:40
  Disney Mickey Mouse
 • 20:45
  Lab Rats
 • 21:10
  Lab Rats
 • 21:35
  Phineas and Ferb
 • 21:45
  Broadcast break
05:00

Milo Murphy's Law