• 00:40
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 01:10
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 01:35
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 02:00
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 02:25
  Probdjevene noći
 • 02:50
  Probdjevene noći
 • 03:15
  8 jednostavnih pravila
 • 03:40
  8 jednostavnih pravila
 • 04:05
  8 jednostavnih pravila
 • 04:30
  Kućanice
 • 05:15
  Kućanice
 • 06:00
  Kućica iz snova
 • 06:25
  Kućica iz snova
 • 06:45
  Uzgojite novi dom s Frederique i Carterom
 • 07:10
  Uzgojite novi dom s Frederique i Carterom
 • 07:35
  Odvažne
 • 08:20
  Uvod u anatomiju
 • 09:10
  Vesele raspuštenice
 • 10:00
  Bez riječi
 • 10:20
  Mame iz visokog društva
 • 10:50
  Mame iz visokog društva
 • 11:15
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 11:40
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 12:05
  Druga prilika
 • 13:50
  Odvažne
 • 14:45
  Kućica iz snova
 • 15:15
  Uzgojite novi dom s Frederique i Carterom
 • 15:40
  Uzgojite novi dom s Frederique i Carterom
 • 16:10
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 16:35
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 17:05
  Mame iz visokog društva
 • 17:35
  Mame iz visokog društva
 • 18:00
  Vesele raspuštenice
 • 19:00
  Šaptačica duhovima
 • 19:55
  Uvod u anatomiju
 • 20:55
  Dogovor
 • 21:50
  Sanjarenje
 • 22:40
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 23:10
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 23:35
  Mame iz visokog društva
06:45

Uzgojite novi dom s Frederique i Carterom

Uspješna cvjećarka Frederique van der Wal udružuje se sa svojim omiljenim dizajnerom interijera i građevinarom s ciljem preuređivanja domova na spektakularan način, a inspiracija je, naravno, cvijeće.