• 00:00
  Na vodi
 • 00:30
  Život s prirodom
 • 01:01
  Kuhinjica
 • 01:30
  Kad naš brod plovi
 • 02:00
  Ribarska Istina
 • 02:30
  Ulovi trofej
 • 03:02
  Ulovi trofej
 • 03:30
  Ribolovačke priče
 • 04:00
  Lovački savjeti
 • 04:30
  Lovački savjeti
 • 05:00
  Divlja ljepota
 • 05:31
  Upoznajte lovstvo
 • 06:00
  Na vodi
 • 06:30
  Život s prirodom
 • 07:00
  Kuhinjica
 • 07:30
  Kad naš brod plovi
 • 08:00
  Ribarska Istina
 • 08:30
  Ulovi trofej
 • 09:03
  Ulovi trofej
 • 09:30
  Ribolovačke priče
 • 10:00
  Lovački savjeti
 • 10:30
  Lovački savjeti
 • 11:00
  Divlja ljepota
 • 11:31
  Upoznajte lovstvo
 • 12:01
  Na vodi
 • 12:30
  Život s prirodom
 • 13:01
  Kuhinjica
 • 13:30
  Kad naš brod plovi
 • 14:01
  Ribarska Istina
 • 14:30
  Ulovi trofej
 • 15:00
  Ulovi trofej
 • 15:33
  Ribolovačke priče
 • 16:03
  Lovački savjeti
 • 16:30
  Lovački savjeti
 • 17:00
  Divlja ljepota
 • 17:33
  Upoznajte lovstvo
 • 18:00
  Na vodi
 • 18:30
  Život s prirodom
 • 19:00
  Kuhinjica
 • 19:30
  Kad naš brod plovi
 • 20:00
  Ribarska Istina
 • 20:30
  Ulovi trofej
 • 21:00
  Ulovi trofej
 • 21:33
  Ribolovačke priče
 • 22:04
  Lovački savjeti
 • 22:30
  Lovački savjeti
 • 23:01
  Divlja ljepota
 • 23:35
  Upoznajte lovstvo
00:00

Na vodi

Prva specijalizirana nautička emisija na području bivše Jugoslavije koja okuplja relevantnu nautičku publiku, od rekreativaca do profesionalnih nautičara i ribolovaca, od samogradnje do brodograditeljske industrije, od Save i Dunava do Atlantika i Tihog oceana. Glavna zamisao autorskog tima emisije NA VODI je da pobliže predstavi i popularizira život na vodi i oko nje.