• 00:09
  Kefalica
 • 00:25
  Dip Dap
 • 00:28
  Molang
 • 00:40
  Pepa prase
 • 00:50
  Teletabisi
 • 01:03
  Mašine strašne priče
 • 01:11
  Maša i medved
 • 01:26
  Patrolne Šape
 • 01:49
  Frenina stopala
 • 02:14
  Odbods
 • 02:29
  Muk
 • 02:41
  Džulijus Junior
 • 03:05
  Turbo
 • 03:27
  Patrolne Šape
 • 03:51
  Mašine strašne priče
 • 03:58
  Maša i medved
 • 04:12
  Pepa prase
 • 04:23
  Kefalica
 • 04:42
  Frenina stopala
 • 05:03
  Zdravo Dete
 • 05:14
  Super Krila
 • 05:27
  Vrtirepi
 • 05:38
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 06:00
  Patrolne Šape
 • 06:24
  Turbo
 • 06:50
  Zdravo Dete
 • 07:00
  Dip Dap
 • 07:04
  Super Krila
 • 07:17
  Vrtirepi
 • 07:31
  Kefalica
 • 07:48
  Molang
 • 08:00
  Pepa prase
 • 08:15
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 08:45
  Mašine strašne priče
 • 08:51
  Maša i medved
 • 09:09
  Džulijus Junior
 • 09:33
  Molang
 • 09:37
  Super Krila
 • 09:50
  Vrtirepi
 • 10:04
  Odbods
 • 10:20
  Muk
 • 10:32
  Turbo
 • 10:55
  Frenina stopala
 • 11:20
  Patrolne Šape
 • 11:50
  Mašine strašne priče
 • 11:56
  Maša i medved
 • 12:10
  Pepa prase
 • 12:30
  Kefalica
 • 12:50
  Molang
 • 12:55
  Super Krila
 • 13:07
  Vrtirepi
 • 13:22
  Zdravo Dete
 • 13:35
  Odbods
 • 13:51
  Muk
 • 14:02
  Turbo
 • 14:25
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 14:50
  Frenina stopala
 • 15:15
  Zdravo Dete
 • 15:30
  Džulijus Junior
 • 15:55
  Kefalica
 • 16:11
  Molang
 • 16:26
  Pepa prase
 • 16:42
  Teletabisi
 • 17:00
  Mašine strašne priče
 • 17:06
  Maša i medved
 • 17:25
  Patrolne Šape
 • 17:50
  Turbo
 • 18:15
  Super Krila
 • 18:28
  Vrtirepi
 • 18:40
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 19:10
  Odbods
 • 19:25
  Muk
 • 19:41
  Kefalica
 • 20:00
  Mašine strašne priče
 • 20:06
  Maša i medved
 • 20:24
  Pepa prase
 • 20:39
  Molang
 • 20:43
  Patrolne Šape
 • 21:10
  Frenina stopala
 • 21:35
  Zdravo Dete
 • 21:50
  Odbods
 • 22:06
  Muk
 • 22:20
  Dip Dap
 • 22:25
  Teletabisi
 • 22:40
  Super Krila
 • 22:53
  Vrtirepi
 • 23:05
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 23:30
  Zdravo Dete
 • 23:45
  Džulijus Junior
00:09

Kefalica

U emisiji Kefalica možete videti kako se na sasvim obična pitanja mogu dati neobični odgovori, naročito kad su upućena deci. U popularnoj emisiji Tanje Aleksić, dečaci i devojčice pretškolskog uzrasta pričaju o tome šta je politika, ljubav, štrajk i druge obične teme, koje deca shvataju na svoj način.