• 00:00
  Crnom Gorom, hronika
 • 00:45
  Muzika
 • 01:00
  Sat Tv Dijaspora i Poslovne Vijesti
 • 01:30
  Dnevnik
 • 02:00
  Replika
 • 03:30
  Obrazovna emisija
 • 04:30
  Dnevnik
 • 04:50
  CG Sport
 • 05:00
  Mehanizam
 • 05:40
  Sat TV
 • 06:00
  Jutarnji program
 • 10:00
  Vijesti
 • 10:05
  Naučno-obrazovni program
 • 11:00
  Vijesti
 • 11:05
  SAT Dijaspora i blic biznis
 • 11:20
  CG Sport
 • 12:05
  Replika
 • 13:30
  Zapis
 • 14:05
  Profil
 • 14:45
  Sat tv: Dijaspora blic biznis
 • 15:00
  Muzika
 • 17:00
  Debata
 • 18:30
  Putevi života
 • 19:10
  Sat Tv Dijaspora i Poslovne Vijesti
 • 20:05
  Mehanizam
 • 21:00
  Dokumentarni serijal (BBC)
 • 21:40
  Pola vijeka Crnogorske televizije
 • 22:10
  Muzika
 • 22:30
  Dnevnik
 • 22:50
  Sat Dijaspora I Poslovne Vijesti
12:05

Replika

Talk - show koji se bavi najaktuelnijim političkim i društvenim temama. Pravovremeno, objektivno i provokativno Replika otvara sva pitanja.