• 05:05
  Potraga za žadom
 • 05:25
  Potraga za žadom
 • 06:20
  Potraga za žadom
 • 06:45
  Potraga za žadom
 • 07:05
  Potraga za žadom
 • 07:30
  Potraga za žadom
 • 07:55
  Potraga za žadom
 • 08:20
  Potraga za žadom
 • 08:40
  Potraga za žadom
 • 09:05
  Potraga za žadom
 • 09:30
  Potraga za žadom
 • 09:55
  Potraga za žadom
 • 10:15
  Potraga za žadom
 • 10:40
  Potraga za žadom
 • 11:00
  Potraga za žadom
 • 11:25
  Potraga za žadom
 • 11:50
  Potraga za žadom
 • 12:15
  Potraga za žadom
 • 12:35
  Potraga za žadom
 • 13:00
  Potraga za žadom
 • 13:20
  Potraga za žadom
 • 13:45
  Potraga za žadom
 • 14:10
  Potraga za žadom
 • 14:30
  Potraga za žadom
 • 14:55
  Potraga za žadom
 • 15:15
  Potraga za žadom
 • 15:40
  Potraga za žadom
 • 16:05
  Potraga za žadom
 • 16:30
  Potraga za žadom
 • 16:50
  Potraga za žadom
 • 17:10
  Ratovi robota
 • 18:10
  Ratovi robota
 • 19:10
  Potraga za žadom
 • 19:35
  Potraga za žadom
 • 19:55
  Potraga za žadom
 • 20:20
  Potraga za žadom
 • 20:45
  Potraga za žadom
 • 21:05
  Potraga za žadom
 • 21:30
  Potraga za žadom
 • 21:55
  Potraga za žadom
 • 22:15
  Potraga za žadom
 • 22:40
  Potraga za žadom
 • 23:05
  Potraga za žadom
 • 23:25
  Potraga za žadom
05:05

Potraga za žadom

Dok Claudijina ekipa kopa na novoj lokaciji, Alan objavljuje da u Wolverine dovodi skupinu kupaca. Ekipa žurno traži žad visoke kvalitete prije dolaska ulagača.