• 00:09
  Kefalica
 • 00:25
  Dip Dap
 • 00:29
  Molang
 • 00:40
  Pepa prase
 • 00:50
  Teletabisi
 • 01:03
  Mašine strašne priče
 • 01:09
  Maša i medved
 • 01:24
  Patrolne Šape
 • 01:49
  Frenina stopala
 • 02:14
  Odbods
 • 02:30
  Muk
 • 02:42
  Džulijus Junior
 • 03:05
  Dvorištvance
 • 03:29
  Patrolne Šape
 • 03:53
  Mašine strašne priče
 • 03:59
  Maša i medved
 • 04:14
  Pepa prase
 • 04:25
  Kefalica
 • 04:41
  Frenina stopala
 • 05:04
  Zdravo Dete
 • 05:14
  Super Krila
 • 05:27
  Vrtirepi
 • 05:38
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 06:00
  Patrolne Šape
 • 06:24
  Odbods
 • 06:40
  Muk
 • 06:51
  Super Krila
 • 07:04
  Vrtirepi
 • 07:16
  Dip Dap
 • 07:22
  Kefalica
 • 07:26
  Zdravo Dete
 • 07:40
  Molang
 • 07:52
  Pepa prase
 • 08:05
  Dip Dap
 • 08:10
  Teletabisi
 • 08:25
  Mašine Strašne Priče
 • 08:31
  Maša i medved
 • 08:50
  Džulijus Junior
 • 09:14
  Molang
 • 09:20
  Super Krila
 • 09:32
  Vrtirepi
 • 09:47
  Odbods
 • 10:03
  Muk
 • 10:17
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 10:40
  Frenina stopala
 • 11:06
  Patrolne Šape
 • 11:32
  Mašine Strašne Priče
 • 11:38
  Maša i medved
 • 11:56
  Pepa prase
 • 12:11
  Kefalica
 • 12:20
  Zdravo Dete
 • 12:30
  Molang
 • 12:36
  Super Krila
 • 12:49
  Vrtirepi
 • 13:01
  Odbods
 • 13:17
  Muk
 • 13:30
  Teletabisi
 • 13:45
  Dvorištvance
 • 14:10
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 14:35
  Frenina stopala
 • 15:00
  Dip Dap
 • 15:05
  Džulijus Junior
 • 15:30
  Kefalica
 • 15:40
  Zdravo Dete
 • 15:50
  Molang
 • 16:05
  Pepa prase
 • 16:20
  Teletabisi
 • 16:35
  Mašine Strašne Priče
 • 16:42
  Maša i medved
 • 17:00
  Patrolne Šape
 • 17:30
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 18:00
  Super Krila
 • 18:12
  Vrtirepi
 • 18:26
  Džulijus Junior
 • 18:52
  Odbods
 • 19:08
  Muk
 • 19:20
  Kefalica
 • 19:30
  Zdravo Dete
 • 19:45
  Mašine Strašne Priče
 • 19:52
  Maša i medved
 • 20:10
  Pepa prase
 • 20:22
  Molang
 • 20:26
  Patrolne Šape
 • 20:55
  Frenina stopala
 • 21:20
  Odbods
 • 21:36
  Muk
 • 21:50
  Dip Dap
 • 21:57
  Teletabisi
 • 22:10
  Super Krila
 • 22:23
  Vrtirepi
 • 22:36
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 23:00
  Dvorištvance
 • 23:25
  Džulijus Junior
 • 23:49
  Kefalica
 • 23:55
  Dip Dap
00:09

Kefalica

U emisiji Kefalica možete videti kako se na sasvim obična pitanja mogu dati neobični odgovori, naročito kad su upućena deci. U popularnoj emisiji Tanje Aleksić, dečaci i devojčice pretškolskog uzrasta pričaju o tome šta je politika, ljubav, štrajk i druge obične teme, koje deca shvataju na svoj način.