Najčešće postavljena pitanja

Ne, ukoliko je zaključan PIN kodom. Iz EON Kids profila dijete može da promijeni samo ime EON Kids profila i avatar, dok je za pristup kompletnim podešavanjima drugih profila potreban PIN kod.

U EON Kids Video klubu kategorizacija je napravljenja na sljedeći način: Filmovi, Serije i Crtani filmovi.

Fabrički PIN kod koji obezbjeđuje roditeljsku kontrolu sadržaja koji su djetetu dostupni je 1234. Ovaj kod možeš da promijeniš kad god poželiš.

Ne, opcija pretrage sadržaja prema omiljenim junacima odnosi se na Video klub.