• 00:00
  Savore
 • 00:30
  Putevi života
 • 01:00
  Sat TV
 • 01:30
  Dnevnik
 • 02:00
  Okvir
 • 03:30
  Art magazin
 • 04:00
  Dnevnik
 • 04:30
  Nove tehnologije u obrazovanju
 • 05:10
  RTV spektar
 • 05:40
  Muzika
 • 06:00
  Sat TV
 • 06:30
  Jutarnji program RTCG
 • 11:00
  Vijesti
 • 11:05
  Naučno-obrazovni program
 • 11:45
  Muzika
 • 12:00
  Vijesti
 • 12:05
  Okvir
 • 13:30
  Putevi života
 • 14:00
  Vijesti
 • 14:05
  Savore
 • 14:45
  Sat TV
 • 15:00
  Lajmet, vijesti na albanskom
 • 15:30
  Dnevnik
 • 16:00
  Sat TV
 • 16:20
  Art magazin
 • 17:15
  NVO sektor
 • 17:45
  Hronika gradova
 • 18:30
  Index
 • 19:00
  Sat TV
 • 19:30
  Dnevnik
 • 20:05
  Replika
 • 21:20
  Sat TV
 • 21:30
  Sat TV
 • 22:05
  CG Sport
 • 23:00
  Dnevnik
 • 23:30
  Sat TV
00:00

Savore

Senad Seidović vam približava život današnjih Roma u jedinstvenoj autorskoj emisiji Savore na romskom jeziku.