Kako da povežem modem Cisco EPC2100?Lampice na Cisco EPC2100

 1. PC: konekcija sa uređajem (računar, ruter) putem UTP kabla. Svijetli konstantno kada je kabl povezan, treperi kada ima protoka
 2. CABLE: modem je registrovan na mreži i operativan, treperi kada je modem u procesu registracije
 3. DATA SEND:modem šalje informacije ka mreži, treperi kada modem ostvaruje internet protok
 4. DATA RECEIVE: modem dobija informacije sa mreže, treperi kada modem ostvaruje internet protok 
 5. POWER: napajanje modema, svijetli konstantno 

Zadnja strana Cisco EPC2100

 1. 12 VDC: priključak za strujni adapter
 2. RESET: restart modema
 3. ETHERNET: LAN port za povezivanje računara i druge mrežne opreme UTP kablom
 4. USB: port je softverski onemogućen
 5. CM MAC: jedinstvena MAC adresa modema
 6. CABLE: priključak za koaksijalni kabl
Podijeli:
Da li vam je odgovor bio koristan?

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI