Kako da podesim e-mail? iOS (6.x, 5.x. 4.x)


 iOS e-mail je je program za rad sa elektronskom poštom. Služi prvenstveno za slanje i primanje elektronske pošte. Podržava protokole POP3, SMTP, IMAP, HTTP. Pored osnovnih funkcija posjeduje i opcije kao što su: adresar, kreiranje foldera, kalendar...

Podešavanje se vrši na sljedeći način:

  1. Na početnom ekranu odaberi ikonicu Settings
  2. U sljedećem meniju na ekranu odaberi opciju Mail, Contacts, Calendars
  3. Odaberi opciju Add Account
  4. Potom odaberi opciju Other
  5. U sljedećem koraku odaberi opciju Add Mail Account
  6. Popuni sva polja u dijelu za podešavanja:
   • Name – odaberi naziv po kom ćeš lakše prepoznavati nalog na uređaju
   • Email – unesi e-mail adresu
   • Password – lozinka e-mail adrese
   • Description – ovo polje se obično automatski popuni ali se naknadno može izmjeniti
    Nakon unosa svih traženih podataka, klikni na opciju Next
  7. Sljedeći meni je jako važan i u njemu je potrebno popuniti sva ponuđena polja. Odabrati tab POP ili IMAP. Razlika je u tome što se u slučaju POP protokola poruke preuzimaju i snimaju na uređaj sa koga pristupate, dok kod IMAP protokola poruke ostaju na serveru. Zbog toga se IMAP preporučuje za korištenje na mobilnim uređajima.
   Polja Name (ime), Email Description (opis) su već popunjena.

U polja za Incoming mail server unesi:

 • Host Name
  • POP: pop3.telemach.ba
  • IMAP: imap.telemach.ba
 • User Name: korisničko ime
 • Password: lozinka email naloga

U polja za Outgoing mail server unesi:

 • Host Name: smtp.telemach.ba
 • User Name: korisničko ime
 • Password: lozinka email naloga

8. Klikni na Save navrhu i nakon kraće provjere uređaj će se vratiti na prethodni meni gde će se kao jedna od opcija prikazati novokreirani nalog. Ukoliko bude potrebno, prihvati sertifikat klikom na dugme Continue

E-mail nalogu pristupaš otvaranjem Mail aplikacije na uređaju, a zatim izborom željenog naloga.

Podijeli:
Da li vam je odgovor bio koristan?

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI