Provjeri internet konekciju na modemu EPC3208


Lampice na modemu

1. POWER

 • Lampica svijetli konstantno kada modem dobija napajanje. 
 • Lampica ne svijetli kada modem ne dobija napajanje. Provjeri da li je strujni kabl u modemu ili strujnu utičnicu.

2. DS (downstream)

 • Lampica svijetli kada modem dobija informacije sa mreže
 • Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok
 • Lampica ne svijetli - restartuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi)

3. US (upstream)

 • Lampica svijetli kada modem šalje informacije ka mreži
 • Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok 
 • Lampica ne svijetli - resetuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi). Obavezno provjeri i da li je koaksijalni kabl na mjestu, jer modem preko njega prima i šalje informacije

4. ONLINE

 • Lampica svijetli kada je modem na mreži i u operativnom stanju
 • Lampica treperi tokom restarta modema, dok je modem u procesu registracije na mrežu ili ako modem ne može da se registruje na mrežu. Isključi modem iz struje, pažljivo odvrni i zavrni koaksijalni kabl u modem. Zatim, uključi modem u struju i sačekaj minut da vidiš da li će se modem povezati na mrežu 
 • Lampica ne svijetli  ili treperi kada modem nije na mreži

5. LINK

 • Lampica svijetli kada je detektovana aktivna konekcija sa uređajem (računar ili ruter) koji je za modem vezan UTP kablom (ETHERNET port).
 • Lampica treperi kada je uređaj povezan za modem komunicira
 • Lampica ne svijetli - provjeri da li je UTP kabl na mjestu između modema i računara/rutera. Ako je povezan, pokušaj sa zamjenom kabla. Ako lampica i dalje ne svijetli, kreni dalje u provjeru mrežne kartice na računaru

6. TEL1

 • Lampica svijetli kada postoji prva telefonska linija
 • Lampica treperi u toku razgovora

7. TEL2 * je rezervisan za drugu telefonsku liniju i ne služi za povezivanje drugog telefonskog aparata ako imaš jednu liniju

 • Lampica svijetli kada postoji druga telefonska linija
 • Lampica treperi u toku razgovora

Podijeli:
Da li vam je odgovor bio koristan?

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI