• 00:20
  Prevaranti
 • 01:10
  Parole Diaries
 • 02:00
  Prebrzi vozači uzvraćaju udarac
 • 02:25
  Ubojica u obitelji
 • 03:15
  Susjedi iz noćne more
 • 04:05
  Hitni medicinski slučajevi
 • 04:30
  Hitni medicinski slučajevi
 • 05:00
  Hitni odaziv
 • 05:25
  Hitni odaziv
 • 06:00
  Sutkinja Judy
 • 06:25
  Sutkinja Judy
 • 06:50
  Uhvaćeni na djelu
 • 07:15
  Uhvaćeni na djelu
 • 07:40
  Uhvaćeni na djelu
 • 08:05
  Uhvaćeni na djelu
 • 08:30
  Vrhunske operacije
 • 09:20
  Priče o posvajanju
 • 09:45
  Priče o posvajanju
 • 10:10
  Hitni medicinski slučajevi
 • 10:35
  Hitni medicinski slučajevi
 • 11:00
  Policajke iz Dallasa
 • 11:50
  Cash and Cari
 • 12:15
  Cash and Cari
 • 12:40
  Zalagaoničari
 • 13:30
  Sutkinja Judy
 • 13:55
  Sutkinja Judy
 • 14:20
  Sutkinja Judy
 • 14:45
  Sutkinja Judy
 • 15:10
  Sutkinja Judy
 • 15:35
  Prebrzi vozači uzvraćaju udarac
 • 16:00
  Operation Repo
 • 16:25
  Operation Repo
 • 16:50
  Operation Repo
 • 17:15
  Operation Repo
 • 17:40
  Medicinski istražitelji
 • 18:05
  Medicinski istražitelji
 • 18:30
  Cash and Cari
 • 18:55
  Cash and Cari
 • 19:20
  Vrhunske operacije
 • 20:10
  Policajke iz Dallasa
 • 21:00
  High Alert
 • 21:50
  High Alert
 • 22:40
  Ubojica u obitelji
 • 23:30
  Prevaranti
00:20

Prevaranti

Ljudi koji misle kako ih njihovi partneri varaju unajmljuju privatne detektive koji postavljaju skrivene kamere kako bi istražili jesu li njihove sumnje opravdane ili ne...