• 00:00
  V.O.A.
 • 00:30
  Vjestnik 7u7
 • 01:00
  Muzički program
 • 02:00
  Lončani sudar
 • 03:00
  Sav taj sevdah
 • 05:00
  Muzički program
 • 06:00
  Just for Laughs
 • 07:00
  Dokumentarni program
 • 08:00
  Muzički program
 • 09:00
  Vjestnik 7u7
 • 09:15
  Plavi leptir
 • 10:00
  V.O.A.
 • 10:30
  Žogarije
 • 11:30
  Muzički program
 • 12:30
  Bandolera
 • 13:30
  Face iz arhiva
 • 14:30
  Muzički program
 • 15:00
  Lončani sudar
 • 16:00
  Nakit TV
 • 17:30
  Just for Laughs
 • 17:45
  Bandolera
 • 19:00
  Vjestnik 7u7
 • 19:15
  Plavi leptir
 • 20:00
  Face iz arhiva
 • 21:00
  Sav taj sevdah
 • 23:00
  Bandolera
00:00

V.O.A.

Polusatna TV emisija Glasa Amerike reemitujemo svakog radnog dana. Uz vijesti dana, gledaoci mogu vidjeti i čuti intervjue sa poznatim ličnostima, izvještaje, analize i reportaže o ekonomskim, društvenim, naučnim i kulturnim zbivanjima SAD, regionu i šire.