• 01:30
  Dnevnik
 • 02:00
  Mali ljubavni bog
 • 03:30
  Eurovision Tv
 • 04:00
  Otkrij.me
 • 04:15
  Istorijski album
 • 04:30
  Dnevnik
 • 05:00
  Crnom Gorom, hronika
 • 05:50
  Sat Dijaspora
 • 06:00
  Jutarnji program
 • 10:00
  Vijesti
 • 10:05
  Naučno-obrazovni program
 • 10:35
  Muzika
 • 11:00
  Vijesti
 • 11:05
  Terra montenegrina
 • 11:30
  Muzika
 • 12:00
  Vijesti
 • 12:05
  Profil
 • 12:45
  Muzika
 • 13:00
  Vijesti
 • 13:05
  Obrazovna emisija
 • 13:35
  Muzika
 • 14:00
  Vijesti
 • 14:05
  Dokumentarna emisija
 • 14:30
  Dijaspora i Poslovne Vijesti
 • 14:50
  Muzika
 • 15:30
  Dnevnik
 • 16:00
  Dijaspora i Poslovne Vijesti
 • 16:20
  Lajmet, vijesti na albanskom
 • 16:30
  Obrazovna emisija
 • 17:00
  Muzika
 • 17:30
  Crnom Gorom, hronika
 • 18:00
  Vijesti
 • 18:30
  Obrazovna emisija
 • 19:00
  Muzika
 • 19:30
  Dnevnik
 • 20:05
  MUZI'KA INDUSTRIJA 6.
 • 20:35
  Obrazovna emisija
 • 21:05
  Dokumentarna emisija
 • 21:35
  Obrazovna emisija
 • 22:15
  Istorijski album
 • 22:30
  Dnevnik
 • 22:50
  Dijaspora i Poslovne Vijesti
 • 23:05
  Crnom Gorom, hronika
 • 23:55
  Obrazovna emisija
01:30

Dnevnik

Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servis.