* Akcije važe za nove korisnike Telemach usluga i to uz Ugovor na 24 mjeseca. 

      * Akcije važe za nove korisnike Telemach usluga i to uz Ugovor na 24 mjeseca.  

        * Akcije važe za nove korisnike Telemach usluga i to uz Ugovor na 24 mjeseca.