Kako da podesim e-mail klijent? Android


Android e-mail klijent podržava protokole POP3, SMTP, IMAP, HTTP. Pored osnovnih funkcija poseduje i opcije kao što su: adresar, kreiranje foldera, kalendar…

Podešavanje Android e-mail klijenta se vrši na sledeći način:

1. Otvori glavni meni i klikni na Email.

2. U polje Email address unesi svoju e-mail adresu (npr. [email protected]), a u polje Password unesi lozinku. Nakon toga odaberi opciju Manual setup

3. Na sledećem ekranu odaberi POP3 ili IMAP kao vrstu protokola. Na mobilnim uređajima preporučuje se IMAP, jer sva pošta ostaje na serveru. U slučaju POP3 protokola poruke se preuzimaju i snimaju se na uređaj sa kog se pristupa

4. U polja za Username i Password unesi korisničko ime i lozinku. Popuni sva polja za Incoming Mail Server:

    • Incoming Mail Server:
POP – pop3.sbb.rs
IMAP – imap.sbb.rs

Ukoliko si izabrao POP – pop3.sbb.rs, Security type iz padajućeg menija izaberi None ili TLS (SSL nije podržan)

    • Port:

o None:

            • POP-110

o TLS:

            • POP-995

Zatim odaberi Next

Ukoliko si izabrao IMAP – imap.sbb.rs, Security type iz padajućeg menija izaberi None ili TLS (SSL nije podržan)

    • Port:

o None:

            • IMAP – 143

o TLS:

            • IMAP – 993

Zatim odaberi Next

5. Popuni sva polja za Outgoing Mail Server

    • SMTP server: smtp.sbb.rs
    • Security type podesi na Off ili TLS (SSL nije podržan)
    • Port:

Off: SMTP – 25
TLS: SMTP – 587

• Opcija Require Sign In mora biti označena. U polja Username i Password unesi korisničko ime i lozinku, a zatim odaberi Next

6. U polju Email check frequency iz padajućeg menija odaberi vreme na koje će se uređaj povezivati na server i proveravati da li ima novih poruka. Potom odaberi Next

7. Na sledećem ekranu unesi:

o Give this account a name– Naziv naloga biće vidljiv u meniju kao naziv naloga
Your Name– Ime je podatak koji primalac poruka vidi kao pošiljaoca. Klikni na Done

8. Uspešno si dodao nalog!

Kako da podesim e-mail klient Android_pdfV2

Podijeli: