Govorna pošta


Sve napredne funkcije fiksne telefonije su ti dostupne besplatno, osim govorne pošte, koja se naplaćuje,  i moguće je aktivirati ih samostalno preko svog telefonskog aparata, ukoliko aparat po proizvođačkoj specifikaciji podržava ove funkcionalnosti.

Za aktivaciju usluge Govorna pošta, upišite 78*. Za deaktivaciju ove funkcije, upišite 79* .Aktivacija ove funkcije se dodatno naplaćuje, može se provjeriti u važećem cjenovniku.

Govorna pošta može se opisati kao „telefonska sekretarica“ koja se, umjesto kod tebe, nalazi u Telemach mreži. Ova usluga omogućava da se pozivi upućeni na fiksni telefonski broj, u slučaju nejavljanja ili zauzeća, preusmjeravaju na sistem govorne pošte, na kojoj osoba koja poziva, može da ostavi (snimi) govornu poruku. Govornu poštu možeš preslušati pozivanjem broja 1360. Pozivom na 1900 dobijaš :

 • Preslušavanje poruke – taster 1
  • ponovno preslušavanje poruke – taster 4
  • tačno vrijeme i datum pristizanje poruke – taster 5
  • brisanje poruke – taster 7
  • snimanje poruke – taster 9
 • Lične opcije – taster 3
  • administratorske opcije – taster 2
  • promjena lozinke – taster 1
  • promjena nivoa opcija – taster 3
  • izgovaranje datuma i vremena – taster 4
  • automatsko preslušavanje – taster 6
 • Vraćanje na prethodni meni *
 • pozdravne poruke – taster 3
  • pozdravna poruka za duže odsustvo – taster 1
  • lična pozdravna poruka – taster 2
  • snimanje imena – taster 3
 • Izlazak – taster *

Aktivacija naprednih funkcija upisivanjem kodova putem telefonskog aparata

Podijeli: