Imam Telemach broj, kako da prenesem još jedan broj iz druge mreže u vašu?


Prenos telefonskog broja podrazumijeva prenos fiksnog broja iz jedne mreže u drugu. Svi naši korisnici imaju mogućnost da svoj dobro poznati broj prenesu u našu mrežu. Usluga prenosa broja je potpuno besplatna.

Ako se broj u drugoj mreži vodi na tvoje ime, zahtjev za prenos broja možeš podnijeti putem korisničkih servisa.

Broj koji preneseš se može dodjeliti na drugu telefonsku liniju ili se može zamjeniti postojećim Telemach brojem.

Ukoliko želiš da preneseš broj koji nije u tvom vlasništvu, potrebno je da se sve usluge prenesu na jednu osobu.

U tom slučaju postoje dvije mogućnosti :

Prva mogućnost je da vlasnik telefonskog priključka da ovjerenu izjavu kojom prenosi vlasništvo nad telefonskim priključkom na tvoje ime. Prilikom potpisa zahtjeva za prenos telefonskog broja ,osoba koja je nosilac ugovora u našoj mreži prilaže ovjerenu izjavu.

Druga mogućnost je da se izvrši promjena nosioca ugovora u Telemach mreži i da se ugovor prebaci na osobu koja je vlasnik telefonskog priključka.

Za potpisivanje promjene nosioca ugovora  potrebno je prisustvo obje osobe u našem Korisničkom servisu .

Zahtjev ćemo proslijediti tvom trenutnom operatoru, davaocu broja, pa je važno da budu ispunjeni sljedeći uslovi:

  • Izmirena sva dospjela potraživanja trenutnog operatera
  • Da je broj aktivan, jer ukoliko je privremeno isključen neće biti prenesen

Ako nemaš riješen status vlasništva nad priključkom telefonije, predlažemo da se opredjeliš za broj iz naše baze.

Podijeli: