Kako da koristim UNIFI Travel? iOS


Ako tvoj paket sadrži UNIFI Travel ili si ovu uslugu kupio kao dodatak postojećem paketu, u samo nekoliko koraka, brzo i lako koristi UNIFI Travel aplikaciju:

  • Preuzmi UNIFI aplikaciju sa App Store-a
  • U tabu UNIFI Travel na aplikaciji registruj svoj uređaj unosom podataka za Moj Telemach portal
  • Nakon što registruješ uređaj na UNIFI Travel stranici biće prikazan status veze sa UNIFI Travel lokacijom
  • iOS uređaji nemaju opciju da se automatski povežu na novi hotspot, niti da obavijeste notifikacijom da si trenutno u dometu UNIFI Travel lokacije. Zato je neophodno da pokreneš sistemska podešavanja za Wi-Fi i izabereš mrežu koja u nazivu sadrži UNIFI Travel. Unošenje korisničkog imena i lozinke nije potrebno. Sa UNIFI Travel lokacijom sa kojom se uređaj već jednom povezao, svaka naredna konekcija se uspostavlja automatski.

U avionima i vozovima koji posjeduju UNIFI Travel hotspot, kada je uređaj u dometu, dobit ćeš notifikaciju. Klikom na notifikaciju, pokreće se UNIFI aplikacija i otvara se stranica za povezivanje. Unosom koda koji dobiješ na stranici, povezuješ se na hotspot i možeš koristiti internet.
Ukoliko ne koristiš internet xy minuta, neophodno je da se ponovo konektuješ.

Kako da koristim UNIFI aplikaciju

Podijeli: