Kako da kreiram moju listu kanala?


Preko menija digitalnog prijemnika Menu > Podešavanja > Korisnička podešavanja > Moje liste možeš napraviti listu omiljenih kanala, odnosno već kreiranu listu preimenovati, izmjeniti i obrisati. Za ulazak u opciju Moje liste potrebno je da uneseš PIN kod (1234).

  1. Da bi napravio listu, prvo joj moraš odrediti ime i potvrditi pritiskom na taster OK daljinskog upravljača.
  2. Nakon toga je potrebno ući u listu i odabrati opciju Izmjeni listu gdje možeš odabrati kanale koje želiš da se nalaze u listi i to onim redosljedom koji tebi odgovara.
  3. Kada završiš sa izmjenama (dodavanje/brisanje kanala iz liste) pritisni taster Exit ili Back i time će sve izmjene biti sačuvane.

Pritiskom na taster Opt tokom gledanja programa možeš promjeniti/izabrati listu u opciji Promjena liste kanala.

NAPOMENA: Preko opcije Opt možeš izabrati i već predifinisane liste kanala npr. sportski, filmski…

Podijeli: