Kako da podesim e-mail klijent? Blackberry OS 10


E-mail  je program za rad sa elektronskom poštom. Služi prvenstveno za slanje i primanje elektronske pošte. Podržava protokole POP3, SMTP, IMAP, HTTP. Pored osnovnih funkcija posjeduje i opcije kao što su: adresar, kreiranje foldera, kalendar…

Podešavanje e-mail  vrši se na sljedeći način:

1. Klikni na ikonicu Settings kako bi otvorio sistemska podešavanja
2. Potom odaberi opciju Accounts
3. Na dnu ekrana klikni na Add Account i nakon toga izaberi opciju Advanced
4. Na sljedećem ekranu izaberi opciju POP ili IMAP. Razlika je u tome što se u slučaju POP protokola poruke preuzimaju i snimaju na uređaj sa koga pristupaš, dok kod IMAP protokola poruke ostaju na serveru. Zbog toga se IMAP preporučuje za korištenje na mobilnim uređajima
5. U polja za Username i E mail unesi telemach e-mail adresu, a u polje za Password unesi lozinku za svoj e-mail nalog
6. Zatim popuni polja za Server Address

  • POP: pop3.telemach.ba
  • IMAP: imap.telemach.ba
  • SMTPServer Address: smtp.telemach.ba

Klikni na Done kako bi završio podešavanja

Kako da podesim e-mail klijent Blackberry OS 10_pdfV2

Podijeli: