Kako da podesim e-mail? iOS (6.x, 5.x. 4.x)


iOS e-mail je je program za rad sa elektronskom poštom. Služi prvenstveno za slanje i primanje elektronske pošte. Podržava protokole POP3, SMTP, IMAP, HTTP. Pored osnovnih funkcija poseduje i opcije kao što su: adresar, kreiranje foldera, kalendar…

Podešavanje se vrši na sledeći način:

1. Na početnom ekranu odaberi ikonicu Settings
2. U sledećem meniju na ekranu odaberi opciju Mail, Contacts, Calendars
3. Odaberi opciju Add Account
4. Potom odaberi opciju Other
5. U sledećem koraku odaberi opciju Add Mail Account
6. Popuni sva polja u delu za podešavanja:
• Name – odaberi naziv po kom ćeš lakše prepoznavati nalog na uređaju
• Email – unesi e-mail adresu
• Password – lozinka e-mail naloga
 • Description – ovo polje se obično automatski popuni ali se naknadno može izmeniti
Nakon unosa svih traženih podataka, klikni na opciju Next

7. Sledeći meni je jako važan i u njemu je potrebno popuniti sva ponuđena polja. Odabrati tab POP ili IMAP. Razlika je u tome što se u slučaju POP protokola poruke preuzimaju i snimaju na uređaj sa koga pristupate, dok kod IMAP protokola poruke ostaju na serveru. Zbog toga se IMAP preporučuje za korišćenje na mobilnim uređajima.
Polja Name (ime), Email i Description (opis) su već popunjena.

U polja za Incoming mail server unesi:

• Host Name
POP: pop3.sbb.rs
IMAP: imap.sbb.rs

• User Name: korisničko ime
 Password: lozinka email naloga

U polja za Outgoing mail server unesi:

• Host Name: smtp.sbb.rs
• User Name: korisničko ime
• Password: lozinka email naloga

8. Klikni na Save na vrhu i nakon kraće provere uređaj će se vratiti na prethodni meni gde će se kao jedna od opcija prikazati novokreirani nalog. Ukoliko bude potrebno, prihvati sertifikat klikom na dugme Continue

E-mail nalogu pristupaš otvaranjem Mail aplikacije na uređaju, a zatim izborom željenog naloga.

Kako da podesim e-mail klijent iOS

Podijeli: