Kako da podesim e-mail klijent? Microsoft Outlook 2010 i 2013


Microsoft Office Outlook je program za rad sa elektronskom poštom. Služi prvenstveno za slanje i primanje elektronske pošte. Podržava protokole POP3, SMTP, IMAP, HTTP. Pored osnovnih funkcija posjeduje i opcije kao što su: adresar, kreiranje foldera, kalendar…

Podešavanje e-mail klijenta se vrši na sljedeći način:

1. U glavnom meniju odaberi File a zatim na Add Account
2. Odaberi Manually configure server settings or additional server types i klikni na Next
3. Na sljedećoj strani pod nazivom Choose Service odaberi Internet E-mail i klikni na Next
4. Na narednom ekranu popuni sljedeće:

 • User Information
  • Your Name: unesi ime pod kojim će e-mail poruka biti poslata
  • E-mail Address: unesi e-mail adresu
 • Server Information
  • Account Type: iz padajućeg menija odaberi POP3 ili IMAP
  • Incoming mail server unesi:
   • Ukoliko si izabrao POP – pop3.telemach.ba
   • Ukoliko si izabrao IMAP – imap.telemach.ba
  • Outgoing mail server (SMTP): smtp.telemach.ba
 • Logon Information
  • User Name: unesi korisničko ime
  • Password: unesi lozinku za e-mail nalog

Ukoliko želiš da Outlook zapamti šifru, potrebno je da čekiraš opciju Remember password

5. Na dnu strane klikni na More Settings, a zatim popuniti polja za Internet E-Mail Settings na sljedeći način:

 • Outgoing Server: čekiraj My outgoing server (SMTP) requires authentication
 • Advanced:
  • Incoming server (POP3/IMAP) pod stavkom This server requires encrypted connection ostaviti prazno polje obzirom da SSL nije podržan

Podešavanje za polje port u tom slučaju:

 • Port:
  • POP – 110
  • IMAP – 143
 • Outgoing Server: pod stavkom Use the following type of encrypted connection odabrati None iz padajućeg menije (SSL nije podržan).

Podešavanje za polje port u tom slučaju:

 • None:
  • SMTP – 587

Klikom na OK potvrdi podešavanja

NAPOMENA: Ukoliko želiš da zadržiš kopije poruka na mail serveru, pod odjeljkom Delivery izaberi Leave a copy of messages on the server. Ukoliko ne označiš ovu opciju, sve poruke će pri preuzimanju biti obrisane sa servera i sačuvane lokalno na računaru.

Kako da podesim e-mail klijent Microsoft Office Outlook

Podijeli: