Kako da podesim titl i zvuk na MMDS Topfield digitalnom prijemniku?


Podešavanje jezika menija, titla i zvuka.

Pritisneš na tipku Meni ulaziš u Glavni izbornik > Sistemske postavke > Postavke jezika.

Jezik menija (Menu Language): Digitalni prijemnik podržava više jezika menija: Holandski, engleski, njemački, francuski, talijanski itd. Kada postaviš jezik menija, meni će biti odmah prikazati na odabranom jeziku.

Jezik titla (Subtitle Language): Od ponuđenih jezika odabereš svoj jezik titla, ukoliko je odabrani jezik titla dostupan za kanal on će se prikazati, ukoliko nije dostupan odabrani jezik titla neće se ništa pokazati.

Jezik zvuka (Audio Language): Postaviš željeni jezik, ako je odabrani jezik dostupan za kanal koji gledaš onda će se i reprodukovati za taj kanal.

Korisnicko upustvo za MMDS Topfield digitalni prijemnik

 

Podijeli: