Kako da povežem digitalni prijemnik Cisco 4682?


Prilikom priključenja D3 usluge digitalne televizije, povezivanje digitalnog prijemnika vrši naša tehnička služba. Da bi se uspostavio signal, povezivanje se vrši na sljedeći način:

  1. Poveži bijeli antenski kabl na Cable In ulaz. Izlaz Cable Out se koristi za analogni signal
  2. Televizor sa digitalnim prijemnikom možeš povezati na dva načina:
    • preko HDMI izlaza
    • preko kompozitnog video izlaza + stereo audio par
  3. Surround sistem možeš povezati preko S/PDIF izlaza ili preko optičkog audio izlaza
  4. Napojni kabl poveži sa izvorom napajanja

Ukoliko je digitalni prijemnik povezan kako treba, na displeju će se pojaviti tačno vrijeme i zelena lampica. Ukoliko svijetli crvena lampica, digitalni prijemnik je u standby modu i potrebno je da ga uključiš preko daljinskog upravljača.

Kako da povezem digitalni prijemnik Cisco – 4682

Podijeli: