Kako da povežem EON Smart Box?


Na Telemach mreži

Prilikom priključenja usluge, povezivanje EON Smart Boxa vrši naša tehnička služba.

Da bi se uspostavio signal, povezivanje se vrši na sljedeći način:
1. Povežite bijeli koaksijalni kabl na In ulaz
2. Povežite mrežni kabl od Ethernet porta, na digitalnom prijemniku, do LAN porta, na internet modemu
3. HDMI kablom povežite digitalni prijemnik, sa HDMI ulazom na televizoru
4. Napojni kabl povežite sa izvorom napajanja-

Van Telemach mreže

Da bi se uspostavio signal, povezivanje se vrši na sljedeći način:
1. Povežite mrežni kabl od ethernet porta, na digitalnome prijemniku, do LAN porta na, internet modemu
2. HDMI kablom povežite digitalni prijemnik, sa HDMI ulazom na televizoru
3. Napojni kabl povežite sa izvorom napajanja

Podijeli: