Kako da preimenujem EON Smart Box?


Prilikom prvog pokretanja EON Smart Boxa, možete odabrati naziv box-a. Dodjeljivanje naziva je potrebno kako bi, prilikom kasnijeg korištenja naprednih funkcija, kao što je Google Chromecast (omogućava dijeljenje sadržaja sa mobilnog telefona, ili nekog drugog uređaja, sa TV-om), mogao prepoznati svoj uređaj.

Možete izabrati jedan od predefinisanih naziva iz liste ili dodati svoj naziv tako što ćete odabrati opciju Enter custom name i unijeti ime koje želite.

Podijeli: