Kako da proverim internet konekciju? TPLink ruter


Lampice na ruteru

1. POWER: označava strujno napajanje rutera

o Lampica ne svetli ako ruter ne dobija napajanje. Proveri strujni kabl na ulazu u ruter i da li je prekidač uključen. Pokušaj i sa prebacivanjem strujnog adaptera u drugu strujnu utičnicu za koju znaš da sigurno ima napajanje
o Lampica treperi ako ruter ne dobija adekvatno napajanje (loš napon u strujnoj utičnici ili neispravan adapter). Uvek koristi samo originalni strujni adapter za ruter

2. SYSTEM:

o Lampica svetli ako je ruter ispravan
o Lampica treperi ako ruter ima sistemsku grešku. Ukoliko ruter pokazuje da ima sistemsku grešku isključi ga iz struje (10 sekundi) i ponovo ga uključi

3. WLAN: lampica za WiFi konekciju

o Lampica svetli kada je WiFi aktivan
o Lampica treperi kada postoji protok između rutera i uređaja koji je konektovan putem bežične mreže
o Lampica ne svetli – potrebno je da se aktivira kroz podešavanja rutera ulaskom u Wireless > Wireless Settings klikom na Enable Wireless Router Radio

4. LAN (1-4): portovi za mrežne (UTP) kablove koji sprovode internet signal računarima ili drugoj mrežnoj opremi.

o Lampice svetle kada su u portovima priključeni UTP kablovi.
o Lampice ne svelte – proveri način povezivanja uređaja koji je povezan na ruter putem mrežnog kabla

5. WAN:

o Lampica svetli kada postoji konekcija između kablovskog modema i rutera
o Lampica ne svetli – proveri način povezivanja modema sa ruterom (WAN port rutera, LAN port modema)

6. QSS: služi za brzo povezivanje rutera sa kompatibilnim mrežnim kartama putem PIN-a koji se generiše u ruteru. Prilikom povezivanja WiFi uređaja na ruter potrebno je da uneseš PIN koji možeš videti ulaskom kroz podešavanja rutera na WPS u polju Current PIN

Podijeli: