Kako da rasparim EON daljinski upravljač i EON smart box?


1. Na daljinskom upravljaču pritisni taster TV/STB kako bi zasvetlela plava
STB lampica

2. Pritiskom na taster Android home otvori početnu stranu android TV okruženja. Navigacionim tasterima odaberi ikonicu Podešavanje koja se
nalazi u gornjem desnom uglu ekrana i potvrdi sa OK

3.Zatim odaberi opciju Daljinski upravljač i dodatna oprema ispod koje će se nalaziti već upareni uređaji, označi svoj daljinski upravljač i potvrdi sa OK

4.Označi opciju Opozovi uparivanje i potvrdi pritiskom na taster OK

Rasparivanje daljinskog upravljača i EON smart boksa možeš da pokreneš i putem tastera na daljinskom upravljaču:

  •  Istovremeno drži tastere OK i Channel DOWN najmanje 3 sekunde
  •  U trenutku kada MIC led lampica zasvetli zeleno pritisni taster OK
  •  Nakon toga MIC led lampica će da zasvetli tri puta i to je potvrda
    da su daljinski i EON box raspareni

*Potrebno je da znaš da ako daljinski upravljač nije uparen sa EON smart
box-om, on neće imati napredne funkcionalnosti.

Podijeli: