Kako da se povežem na UniFi Android ?


Upustvo za UNIFI – Android ureaji

Povezivanje na UniFi je veoma jednostavno, a podešavanje se sastoji iz nekoliko koraka:

1. U glavnom meniju Android uređaja izaberi Podešavanja (Settings). Potom pronađite i pritisnite Bežične mreže (Wi-Fi).

2. Kod nekih uređaja odmah će se prikazati lista dostupnih WiFi mreža, a kod osatlih je potrebno kliknuti dodatno na Wi-Fi podešavanja (WiFi Settings)
3. U prikazanoj listi odaberi UniFi
4. Popuni polja na sledeći način:

• EAP metod (EAP method): iz padajućeg menija odaberi PEAP
• Potvrda identiteta druge faze (Phase 2 authentication): iz padajućeg menija odaberi MSCHAPV2
• CA Sertifikat (User certificate): U ovom polju nije potrebno vršiti izmene za Android OS ispod verzije 7Za verzije Android 7.0 i novije potrebno je odabrati opciju “do not validate”
• Identitet (Identity): unesi korisničko ime za Moj Telemach
• Anonimni identitet (Anonymous identity): ostavi prazno polje
Lozinka (Password): unesi lozinku za Moj Telemach

5. Kad završiš sa popunjavanjem klikni na Poveži (Connect)
6. Uspešno si povezan na UniFi!

NAPOMENA: Uređaj podešavaš samo jednom. Svaki sledeći put kada se nađeš u dometu UniFi mreže, Android uređaj će se automatski konektovati.

Podijeli:

https://telemach.ba/aplikacije/unifi/

Više o UNIFI