Kako da sortiram moju listu kanala na MMDS Topfield digitalnom prijemniku?


Pritiskom na tipku Menu otvara se glavni meni, gdje odabereš Organizuj servise. Unutar te funkcije imaš mogućnost promjeniti ime kanala, pomjerati kanale na listi, brisati kanale sa liste, zaključati kanal i sortirati kanale (po abecedi, po FTA – da prvo budu slobodni kanali, po CAS da – prvo budu zaključani kanali, po FAV – od favoritnih kanala do nefavoritnih).

Korisnicko upustvo za MMDS Topfield digitalni prijemnik

Podijeli: