Kako da uparim EON daljinski upravljač i EON Smart Box?


Kako biste mogli da koristite napredne opcije EON daljinskog upravljača, potrebno je da uparite daljinski i EON Smart Box. To možete da uradite na sljedeće načine:

  1. Prilikom prvog pokretanja EON Smart Box-a, pojavit će se ekran koji će prikazati korake za uparivanje daljinskog.

  1. Približite daljinski EON Smart Box-u, na razdaljini ne većoj od 25 cm.
  2. Pritisnite i zadržite dugme EON, na daljinskom upravljaču, 5 sekundi.
Podijeli: