Ko može da podnese zahtjev za prenos broja?


Prenos telefonskog broja podrazumjeva prenos fiksnog broja iz jedne mreže u drugu. Svi naši korisnici imaju mogućnost da svoj dobro poznati broj prenesu u našu mrežu. Usluga prenosa broja je potpuno besplatna, važi i za fizička i za pravna lica.

Zahtjev za prenos broja potpisuje osoba na koju se vodi usluga telefonije ili ovlašteno lice uz ovjeru potpisanu kod notara ili u općini.

Ukoliko želiš da preneseš broj koji nije u tvom vlasništvu, potrebno je da vlasnik telefonskog priključka potpiše saglasnost, kojom prenosi vlasništvo nad telefonskim priključkom na tvoje ime. Zahtjev se podnosi kod trenutnog operatera.

Ako nemaš riješen status vlasništva nad priključkom telefonije, predlažemo da se opredijeliš za broj iz naše baze.

Podijeli: