Napravi liste omiljenih TV sadržaja i kanala na EON Smart Boxu


Radi lakšeg pronalaženja i praćenja sadržaja, na raspolaganju su vam opcije Omiljeni sadržaji i Liste kanala. Određenu emisiju ili naslov iz Video kluba možete dodati u omiljeni sadržaj.

  1. Prilikom praćenja kanala pritisni navigacioni taster desno i otvoriće se ekran sa detaljima sadržaja. Odabirom opcije Omiljeni i potvrdom na OK,dodajete sadržaj u Omiljene.
  2. Ukoliko želite da sadržaj iz Video kluba dodate u Omiljeni, na daljinskom upravljaču, pritisni taster Video klub. Navigacionim tasterima odaberite sadržaj koji želite, ponovo potvrdite na OK, kako bi se na ekranu prikazao naslov koji želite dodati u Omiljeni. Izaberite ”Omiljeni” iznad naslova.
  1. Za pristupanje sadržajima, koji su uvršteni u Omiljene, pritisnite taster EON

Navigacionim tasterima odaberite opciju Moji sadržaji ->OK ->Omiljeni ->OK

Bit će prikazan sav sadržaj, koji ste dodali u Omiljene, odakle mu možete lako pristupiti, i ponovo ga pogledati.

Takođe, na raspolaganju vam je i kreiranje lista kanala.

  1. Pritiskom na taster EON otvorit će se početni meni, navigacionim tasterima, dođite do opcije Podešavanja i potvrdi sa OK.
  2. Nakon toga odaberite opciju Moji sadržaji i potvrdite sa OK.
  3. Odaberite opciju Lista TV kanala i potvrdite sa OK. Bit će odabranaopcija Dodaj listu, potvrdite sa OK.

Neophodno je da imenujete svoju listu. Na tastaturi koja se pojavila na ekranu unesite željeni naziv, nakon toga označite dugme OK sa desne strane ekrana i potvrdite pritiskanjem tastera OK na daljnskom upravljaču.

Uspješno ste kreirali svoju listu kanala.

Zatim u svoju listu dodajte željene kanale.

  1. Na ekranu ćeš imati sve kanale iz Telemach ponude. Tasterom OK dodaj, ili izbaci, kanal sa liste, a navigacionim tasterima biraj kanal.
  1. Nakon što si dodali sve kanale, u svoju novu listu, pritisni taster za povratak na prethodni meni, čime ste snimili novu listu.

Kako biste aktivirali listu, koji ste upravo kreirali, pritisnite taster kanali.

Navigacionim tasterom lijevo, odaberite dio ekrana na kome su liste kanala, i nakon toga navigacionim tasterom dolje, odaberite svoju listu kanala i potvrdite sa OK.

Na taj način ste uspješno kreirali i aktivirali svoju listu kanala. Istovremeno možete imati 5 kreiranih lista kanala.

Podijeli: