Ne mogu da koristim TV unazad 7 dana, šta da radim?


Ukoliko se desi da opcija TV unazad  nestane ili se izgubi plava linija u elektronskom programskom vodiču (EPG) možeš uraditi sljedeće:

Ažuriranje informacija kroz meni digitalnog prijemnika

  1. Na daljinskom upravljaču pritisni dugme Menu
  2. Pritisni tri puta strelicu na daljinskom upravljaču ka gore, dok u donjem lijevom uglu ekrana ne piše Podešavanja
  3. Pritisni strelicu jednom desno da bi obilježio Tehnička Podešavanja i potvrdi sa OK
  4. Pritiskaj strelicu na desno, dok ne obilježiš Sistem info, potvrdi sa OK
  5. Strelicom ka dole obilježi Ažuriranje EPG informacija i potvrdi sa OK

Restart digitalnog prijemnika

  • Kroz meni digitalnog prijemnika, Podešavanja > Tehnička podešavanja > Sistem info > Restart digitalnog prijemnika
  • Pritiskom na napojni prekidač sa zadnje strane
Podijeli: