Ne stižu mi računi na kućnu adresu.


Ukoliko račun ne dobiješ, postoji mogućnost da podaci o adresi na pretplatničkom ugovoru nisu tačni.

Ukoliko su podaci o adresi netačni, možeš ih ispraviti odlaskom u našu poslovnicu i sa sobom ponijeti ličnu kartu i zadnji račun za komunalne usluge ili da kopiju lične karte i računa posalješ na e-mail [email protected]

Predlažemo praktičnu uslugu: E račun. Račun u elektronskoj formi je uvijek dostupan na tvom e-mailu. Takođe, na ovaj način doprinosiš očuvanju životne sredine i spriječavaš prekomjerno štampanje na papiru.

Aktiviraj E račun

Podijeli: